NATIONALE VERENIGING VAN
LANDMETERS-EXPERTEN

ASSOCIATION NATIONALE DES
GEOMETRES-EXPERTS IMMOBILIERS

BELGISCHE UNIE VAN LANDMETERS-EXPERTEN
VAN ONROERENDE GOEDEREN
Koninklijke maatschappij

UNION BELGE DES
GEOMETRES-EXPERTS IMMOBILIERS
Société royale
Nummer onderneming : 0409.007.131

Van Eyckstraat 49
1800 Vilvorde
BELGIE
Nummer onderneming : 0410.814.004

Noordstraat, 76
1000 - BRUSSEL
BELGIE

Tel +32 (0)2/219.62.81  -  Fax +32 (0)2/219.31.47

Site en français

Ingaan...